AIVD-medewerker verdacht van schending staatsgeheimen

Gisteren heeft de Rijksrecherche een medewerker van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aangehouden. De medewerker wordt verdacht van schending van staatsgeheimen. Hij zou geheime informatie aan derden hebben verstrekt.

De AIVD heeft dit ontdekt en daarvan vervolgens aangifte gedaan. Betrokkene is gisteren met onmiddellijke ingang geschorst. De dienst heeft direct maatregelen genomen om de gevolgen van de schending te beperken. Voorzover nu kan worden overzien is de schade voor lopende onderzoeken gering. De Rijksrecherche doet het strafrechtelijk onderzoek naar aard en omvang van de zaak. Minister Remkes heeft de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer op de hoogte gesteld.