Remkes hekelt handelswijze Böhler

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich geërgerd aan de onzorgvuldige wijze waarop mevrouw Böhler de inhoud van het rapport “De AIVD in verandering” en daarmee de kwaliteit van de AIVD in twijfel heeft getrokken.

Mevrouw Böhler liet donderdag 18 november in een fax aan de minister weten dat de beschrijving van een aantal strafzaken onjuist en/of onvolledig waren. Deze fax werd direct doorgespeeld aan vertegenwoordigers van de media. Minister Remkes heeft dezelfde dag de voorzitter van de commissie bestuurlijke evaluatie AIVD gevraagd de door mevrouw Böhler genoemde onjuistheden te onderzoeken.

Commissievoorzitter Havermans liet vrijdag 19 november in een brief aan de minister weten dat “alle door Böhler cs aangedragen onjuistheden – met uitzondering van een erratum – ongegrond zijn. De commissie distantieert zich voorts met kracht van de suggestie, zoals gedaan door Böhler cs, dat het rapport veel onjuistheden zou bevatten.” Tot slot concludeert de commissie dat de waarde van het onderzoek volledig ten onrechte in twijfel is getrokken.