EU krijgt meer informatie over terrorismedreiging

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Europa gaan meer informatie verstrekken aan de Europese Unie, zodat de gezamenlijke Europese strijd tegen het internationale terrorisme beter kan worden gevoerd.

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie hebben deze week in de JBZ-raad met instemming kennis genomen van dit besluit van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze hebben, samen met de diensten uit Zwitserland en Noorwegen, in 2002 na de aanslagen van 11 september hun krachten gebundeld in de Contra Terrorisme Groep (CTG). De vergadering van de CTG waarin het besluit werd genomen stond onder voorzitterschap van de Nederlandse AIVD.

Het besluit voorziet in een uitbreiding van de samenwerking binnen de inlichtingengemeenschap in Europa en een toename van de informatiestroom van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar een gezamenlijke eenheid binnen de EU (het Joint Situation Centre), ondergebracht bij het EU-raadssecretariaat. Daarnaast worden in contra-terrorisme gespecialiseerde analisten vanuit de Europese diensten bij de eenheid geplaatst en worden technische voorzieningen gerealiseerd die een snelle en veilige uitwisseling van gegevens met het Situation Centre mogelijk maken.

Deze stap, die onder regie van de AIVD in het kader van het Nederlandse voorzitterschap is gezet, volgt op de instemming die de regeringsleiders in de EU eerder dit jaar hebben gegeven aan het voorstel van secretaris-generaal Solana voor een nauwere samenwerking van de diensten met het Situation Centre. De AIVD heeft hierop met de persoonlijke betrokkenheid van Solana een voorstel gemaakt om een betere informatie-uitwisseling mogelijk te maken.