Nieuwe directeur bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Op 1 oktober aanstaande zal mr. M.J. (Marc) Kuipers bij de AIVD in dienst treden als directeur Beveiliging.

De heer Kuipers (1967) studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waarna hij als trainee bij het ministerie van Justitie in dienst trad. Hij bekleedde daar tot heden verschillende functies, variërend van departementaal projectleider, afdelingshoofd Individuele Beleidsbeslissingen tot plaatsvervangend directeur Juridische Zaken en Beleid. In zijn laatste functie bij het ministerie was hij als directeur Dienst Justis (Justitële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening) onder meer verantwoordelijk voor de implementatie van de wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) en de centralisatie van de Verklaring omtrent het Gedrag.

Bij de AIVD zal de heer Kuipers als directeur Beveiliging verantwoordelijk worden voor onder meer de uitvoering van veiligheidsonderzoeken, beveiligingsbevordering van vitale bedrijven, advisering over de beveiliging van staatsgeheimen en andere kwetsbare informatie, alsmede voor dreigingsinschattingen en – analyses in het kader van het stelsel Bewaken en Beveiligen.