Jan-Kees Goet wordt tweede plaatsvervangend hoofd AIVD

Drs. J.C. (Jan-Kees) Goet (45 jaar) wordt tweede plaatsvervangend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Zijn benoeming gaat in op 1 februari 2008.

Met de benoeming krijgt de AIVD een driehoofdige leiding: sinds 1 december 2007 is Gerard Bouman hoofd van de dienst, Theo Bot (sinds 2001) en Jan-Kees Goet (vanaf 1 februari 2008) zijn allebei plaatsvervangend hoofd.

De heer Goet heeft verschillende leidinggevende functies vervuld binnen het directoraat-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op dit moment is hij directeur Politie en tevens waarnemend directeur Brandweer en GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen).

Eerder was hij bij het Ministerie van BZK achtereenvolgens hoofd Onderwijs en Loopbaanbeleid bij de directie Politie, plaatsvervangend directeur Politie en directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten. Daarvoor was hij directeur van het Nederlands Bureau Brandweerexamens.

De heer Goet studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit Leiden.