AIVD in hoger beroep tegen uitspraak over bijzondere bevoegdheden

De AIVD vindt de uitspraak opmerkelijk van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 23 juli 2009 in de zaak van De Telegraaf tegen de Staat. In dit vonnis is bepaald dat het de AIVD wordt verboden nog langer gebruik te maken van bijzondere bevoegdheden, zoals het afluisteren van telefoons, die waren gericht tegen een drietal journalisten (onder wie de hoofdredacteur en de adjunct-hoofdredacteur) van De Telegraaf.

De rechtbank heeft geoordeeld zonder kennis te hebben genomen van het achterliggende dossier, terwijl de AIVD de rechtbank deze mogelijkheid nadrukkelijk heeft aangeboden.

In het vonnis wordt verder aangegeven dat de staat niet kenbaar heeft willen maken of de AIVD op dit moment nog steeds gebruikt maakt van bijzondere bevoegdheden. Daarover kan het volgende worden gezegd.

De AIVD kan in het openbaar geen nadere mededelingen doen over de inzet van zijn bevoegdheden. Wel kan worden aangegeven dat de AIVD alle noodzakelijke stappen heeft gezet om het lek te onderkennen en te stoppen. Hierbij is zorgvuldig, adequaat en voortvarend gehandeld en het onderzoek is binnen tien weken afgerond.

De AIVD gaat in hoger beroep en heeft alle vertrouwen in het verdere verloop van de procedure. Over het betrekken van de Commissie van Toezicht bij deze procedure is de AIVD verheugd omdat dit door de dienst zelf gesuggereerd is.