Gerard Bouman vertrekt bij AIVD

Hoofd van de AIVD, Gerard Bouman, vertrekt. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft hem aangesteld als kwartiermaker nationale politie.

Jan-Kees Goet is vanaf 16 mei benoemd tot waarnemend hoofd van de dienst. Goet was plaatsvervangend diensthoofd.

Bouman (1952) is sinds 2007 hoofd van de AIVD. De afgelopen jaren heeft hij een omvangrijke reorganisatie van de AIVD doorgevoerd. De focus van de dienst is hierbij verlegd en andere werkwijzen zijn ingevoerd. Hierdoor kan volgens Bouman de dienst zijn taken effectiever en efficiƫnter uitvoeren. Ook is de dienst daarmee goed voorbereid en toegerust om de uitdagingen van de komende jaren aan te kunnen.

Bouman is 16 mei begonnen met zijn opdracht. In opdracht van de minister gaat hij aan de slag om de nieuwe politieorganisatie vorm te geven.

Voor zijn aantreden als hoofd van de AIVD was Bouman korpschef van de regiopolitie Haaglanden (2003-2007). Gerard Bouman begon zijn loopbaan in 1970 bij de toenmalige gemeentepolitie Rotterdam. In 1998 werd hij hoofdofficier van justitie in Middelburg en in 2000 werd hij benoemd als hoofdofficier van justitie in Den Haag.

De benoeming van Bouman is tot stand gekomen na adviezen van de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad en het College van Procureurs-Generaal. Tot aan de voorgenomen invoering van de nationale politie wordt hij gedetacheerd vanuit het Ministerie van BZK.