Toezichtsrapport CTIVD

Het rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de uitvoering van de inlichtingentaak buitenland is door minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer gestuurd.

In zijn brief geeft minister Donner aan zich te herkennen in de analyse en bevindingen in het rapport. Op enkele conclusies en aanbevelingen gaat hij in de brief nader in.

De inlichtingentaak buitenland stelt de AIVD in staat in brede zin inlichtingen te verzamelen die via andere, bijvoorbeeld diplomatieke, kanalen niet of moeilijk te verkrijgen zijn. Doel hiervan is de werkelijke intenties van overheden, personen en groeperingen te achterhalen, ten behoeve van het buitenlands beleid.