CTIVD-rapport 31 over afluisteren en Sigint

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten constateert op basis van onderzoek dat de AIVD bij de inzet van de afluisterbevoegdheid doordacht te werk gaat. Zij heeft in de door haar onderzochte operaties geen onrechtmatigheden geconstateerd en vindt dat een compliment waard voor de AIVD. Over de rechtmatigheid van de selectie van Sigint door de AIVD velt de commissie geen oordeel.

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft een onderzoek verricht inzake de rechtmatigheid van de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD. Het onderzoek betreft de periode van september 2010 tot en met augustus 2011.

De commissie constateert in haar rapport dat de AIVD bij de inzet van de afluisterbevoegdheid doordacht te werk gaat en heeft in de door haar onderzochte operaties geen onrechtmatigheden geconstateerd. Dit is gezien het grote aantal onderzochte operaties volgens de commissie een compliment waard. Op een enkel punt constateert de commissie evenwel dat sprake is van onzorgvuldigheden ten aanzien van de motivering. De minister zegt de Eerste en Tweede Kamer toe dat de AIVD aan deze punten in de uitvoering waar nodig extra aandacht zal besteden.

De CTIVD onthoudt zich van een oordeel over de rechtmatigheid van de selectie van Sigint door de AIVD. De commissie gaat hier in het volgende diepteonderzoek nader op in.

Het rapport nr 31 van de CTIVD

Brief van minister BZK bij CTIVD-rapport