CTIVD: regels over rubricering aanscherpen

De AIVD moet komen tot een meer op de praktijk gerichte invulling van derubriceringsrichtlijnen. Dit concludeert de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een rapport over rubricering van staatsgeheimen. Het AIVD-project Rubricering neemt deze aanbeveling mee.

Het rubriceren van staatsgeheime informatie verloopt over het algemeen goed, stelt de CTIVD. Maar de regels uit het Voorschrift informatiebeveiliging Rijksoverheid - bijzondere informatie (Vir-bi) keren niet goed terug in interne regelgeving. De Commissie concludeert verder dat in sommige gevallen rubricering van informatie die niet direct verbonden is aan de taakuitoefening van de AIVD, bediscussieerbaar is.

Op 20 augustus 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toezichtsrapport nr 33 van de CTIVD doorgestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. In een begeleidende brief stelde zij dat het AIVD-projectteam Rubricering al bezig is met het aanscherpen van procedures en de aanbevelingen meeneemt.