Commissie-Dessens biedt evaluatierapport Wiv 2002 aan

Op 2 december 2013 heeft de commissie-Dessens haar rapport van de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) aangeboden aan de ministers van BZK en Defensie

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) bestond op 29 mei 2012 tien jaar. In de tien jaar van haar bestaan was de wet nog niet geevalueerd. Daarom heeft de Tweede Kamer verzocht de wet te laten evalueren. Hiervoor is de Evaluatiecommissie Wiv 2002 ingesteld, onder voorzitterschap van mr. drs. C.W.M. Dessens.

De commissie is in februari 2013 met haar werkzaamheden begonnen en heeft op 2 december 2013 haar evaluatierapport aangeboden.

Minister Plasterk (BZK) en Minister Hennis - Plasschaert (Defensie) komen in het voorjaar met een reactie op de bevindingen en aanbevelingen in het rapport.