Publicatie inzageverzoeken

De AIVD publiceert vandaag voor het eerst de uitkomsten van een inzageverzoek op zijn site. Het gaat om documenten uit de systemen van de AIVD die betrekking hebben op het onderwerp 'Stichting Opstand'. Vanaf nu publiceert de dienst vaker dergelijke inzageverzoeken op zijn eigen site.

Hiermee geeft de AIVD, aan de hand van historische dossiers, inzicht in zijn werk.

De dienst ontvangt regelmatig aanvragen tot kennisneming van gegevens die in de systemen van de AIVD aanwezig zijn over bepaalde onderwerpen, zogenoemde inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden. De aanvragers daarvan zijn onderzoekers, studenten, journalisten of andere personen die geïnteresseerd zijn in het onderzoek van de dienst naar een bepaald onderwerp in het verleden, bijvoorbeeld naar organisaties en bewegingen.

Open waar het kan

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 kan de AIVD alle gegevens verstrekken, zolang deze niets prijsgeven over de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die wettelijke reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn daarom 'gewit'. De documenten zijn na verstrekking openbaar. Aanvragen tot kennisneming van documenten over een specifiek individu zijn persoonlijk en mag de AIVD niet openbaar maken.

Zorgvuldigheid bij plaatsing

Niet alle documenten die na een juridische toetsing aan een aanvrager verstrekt kunnen worden, plaatst de AIVD één op één op de website. Binnen het werk van de AIVD is het beschermen van persoonsgegevens van groot belang. De AIVD maakt per keer de afweging in hoeverre publicatie van bepaalde documenten de privacy van betrokkenen kan schaden.

Inzageverzoek over 'Stichting Opstand'