Pleitnota landsadvocaat in zaak over gegevensuitwisseling

Op woensdag 13 mei 2014 diende een rechtszaak van 'Burgers tegen Plasterk' tegen de Staat der Nederlanden over de uitwisseling van gegevens tussen Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en buitenlandse collegadiensten. De landsadvocaat trad op namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Defensie. Op 8 juli volgt een uitspraak.