Tapstatistieken terecht geheim

De rechtbank in Den Haag vindt het terecht dat de AIVD weigert om inzicht te geven in meerjaarlijkse overzichten van het aantal telefoontaps. De rechter oordeelt dat als het aantal taps per jaar door de AIVD over een langere periode wordt afgezet tegen de bekende dreigingen en technologische ontwikkelingen wel inzicht kan worden verkregen in de werkwijze van de AIVD, zoals de capaciteit, de focus en de slagkracht van de AIVD.

Een journalist van het KRO-NCRV radioprogramma 'Reporter Radio' had gevraagd om openbaarmaking van het aantal telefoontaps dat de AIVD toepast. In 2010 heeft de minister van BZK eenmalig aan de Tweede Kamer de tapstatistieken over 2009 gerapporteerd.

Ook de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) had al eerder in een van haar toezichtsrapporten gezinspeeld dat deze cijfers geen schending van het staatsgeheim vormen. De minister weigerde dit. De rechter geeft de minister nu gelijk. Wel zei de rechtbank dat "in het licht van de controle en transparantie van de AIVD een ontwikkeling gaande is waarbij verweerder in de toekomst mogelijk anders met verzoeken om openbaarmaking zal omgegaan."

Ook benadrukt de rechtbank dat er wel parlementaire controle is op het aantal taps omdat deze vertrouwelijk worden gedeeld met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer.

Lees de uitspraak van de rechtbank Den Haag