Aantallen inzageverzoeken en notificaties in 2014

Het is mogelijk om een verzoek te doen tot kennisneming van gegevens die bij de AIVD aanwezig zijn. Op deze pagina staan de aantallen inzageverzoeken die in het jaar 2014 zijn ingediend. Ook is het aantal bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures in kaart gebracht. Daarnaast is het aantal notificaties opgenomen dat de AIVD heeft uitgebracht.

Verzoeken tot kennisneming van informatie per soort in 2014.

Ingediend Afgehandeld Gehonoreerd
Gegegevens over eigen persoon 143 243 (1) 46
Gegevens over overleden familielid 22 23 8
Gegevens over derden 5 5 --
Gegevens over bestuurlijke aangelegenheden 70 77 32
Totaal 240 348 86

(1): Eind 2013 heeft een groot aantal mensen na een oproep van De Piratenpartij een verzoek tot kennisneming van informatie ingediend. Dat heeft in 2014 tot een toename van het aantal afgehandelde verzoeken geleid.

Bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures ten aanzien van afgehandelde verzoeken tot kennisneming van informatie

Afgeh Ongegr Gegr Niet-ontv Afgew
Bezwaar 41 28 7 6 --
Beroep 17 13 3 1 --
Hoger beroep 5 1 4 -- --
Voorlopige voorziening 1 -- -- -- 1

Aantal verstuurde notificaties

2013 2014
19 29