AIVD bestaat 70 jaar

De AIVD bestaat vandaag 70 jaar. De afgelopen 7 decennia heeft de dienst zich ingezet om dreigingen tegen de nationale veiligheid tijdig te onderkennen..

De AIVD is een unieke organisatie tussen andere instanties die zich inzetten voor de veiligheid van Nederland. De dienst mag bijzondere bevoegdheden toepassen om dreiging voor Nederland in een vroegtijdig stadium te onderkennen. Met de inlichtingen die de AIVD daarmee inwint, stelt de dienst bevoegde instanties in staat om handelend te kunnen optreden.

Op 29 mei 1945 werd het Bureau Nationale Veiligheid opgericht dat vooral tot taak had om Duitse spionnen in Nederland op te sporen. Zijn opvolgers, de Centrale Veiligheidsdienst en de Binnenlandse Veiligheidsdienst, richtten zich voornamelijk op de bestrijding van het communisme en later op onder meer extremisme en nationalistisch terrorisme.

Sinds 2002 nieuwe naam en nieuwe taken

In 2002 kreeg de AIVD de inlichtingentaak buitenland erbij en werd de dienst omgedoopt in Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Jihadistisch terrorisme, cyberdreiging en spionage zijn op dit moment belangrijke onderzoeksvelden van de AIVD.