Overzicht inzageverzoeken en notificaties 2015

Het is mogelijk om een verzoek te doen tot kennisneming van gegevens die bij de AIVD aanwezig zijn: een inzageverzoek. Ook is de AIVD in bepaalde gevallen veplicht iemand na verloop van tijd te informeren over de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen: notificatie.

Voorkant Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op deze pagina staan de aantallen zogeheten inzageverzoeken die in het jaar 2015 zijn ingediend en behandeld. Ook is het aantal bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures in kaart gebracht. Daarnaast is het aantal notificaties opgenomen dat de AIVD heeft uitgebracht.

Procedures rond verzoeken tot kennisneming van informatie per soort in 2015

  Ingediend Afgehandeld Gehonoreerd
Gegegevens over eigen persoon 51 60 15
Gegevens over overleden familielid 21 18 11
Bestuurlijke aangelegenheden 107 85 33
Derden 4 3 0
Totaal 183 166 59

Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures ten aanzien van afgehandelde verzoeken tot kennisneming van informatie

  Afgehandeld Ongegrond Gegrond Niet-ontvankelijk Ingetrokken
Bezwaar 20 13 5 2 0
Beroep 7 4 3 0 0
Hoger beroep
Voorl. voorz.
1 0 0 1 0
Hoger beroep     9 4 5 0 0

Overzicht notificaties door de jaren heen

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2002 schrijft voor dat we mensen waar dat kan, na enige tijd moeten informeren over de inzet van bepaalde bijzondere bevoegdheden. Dat heet de notificatieplicht.

2013 2014 2015
19 29 22