Heeft de AIVD contact met de CIA?

De AIVD werkt samen met inlichtingen- veiligheidsdiensten in de hele wereld. Omwille van de bronbescherming kunnen wij in de openbaarheid alleen nooit iets zeggen over contacten met specifieke collega-diensten.

Toezicht op internationale samenwerking

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) onderzoekt regelmatig of een eventuele samenwerking met een collega-dienst rechtmatig is geweest.

Ook kan het parlement de AIVD vragen zich te verantwoorden over een samenwerking. Dit gebeurt vertrouwelijk in de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD).