Heeft de AIVD contact met de CIA?

De AIVD werkt samen met veel inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de gehele wereld. Wij zeggen omwille van de bronbescherming alleen nooit in de openbaarheid iets over contacten met specifieke buitenlandse collega-diensten. Dergelijke contacten worden wel besproken in de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van het parlement en regelmatig onderzocht door de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.