Zijn alle veiligheidsonderzoeken even zwaar?

In de vertrouwensfuncties zijn gradaties (A, B en C) aangebracht die samenhangen met de kwetsbaarheid van de functie, bijvoorbeeld de soort staatsgeheimen waarmee men in aanraking komt.

In een A-functie kan men zeer grote schade toebrengen aan de staat, bij de C-functie is die minder groot. De mate van veiligheidsonderzoek hangt met de gradaties samen. Het ligt voor de hand dat een A-veiligheidsonderzoek het meest diepgaand is. Naast deze drie categorieën zijn er nog een paar groepen afgebakende vertrouwensfuncties: in de politiesector, de burgerluchtvaart en bij de dienst Koninklijk Huis. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verzorgt de veiligheidsonderzoeken voor defensiepersoneel.