Kan ik belangrijke informatie ter beschikking stellen van de AIVD?

Ja, dat kan. Eén van de taken van de AIVD is het verzamelen van gegevens over personen en organisaties die een bedreiging kunnen vormen voor de samenleving.

De bevolking speelt eveneens en belangrijke rol bij het vergaren van informatie. Tal van zaken zijn tijdig ontdekt omdat burgers ons daarop attendeerden. De AIVD staat altijd open voor bijdragen uit de samenleving. Iedere burger die informatie geeft aan de AIVD kan erop rekenen dat wij nooit aan derden bekend maken wie informatie heeft verstrekt (bronbescherming). Dat is wettelijk geregeld.

Zie ook