Waarom gebruikt de AIVD informatie van buitenlandse diensten, die misschien niet op een nette manier is verkregen?

Buitenlandse diensten die de AIVD informatie geven, zeggen er in principe niet bij op welke manier zij die gegevens hebben vergaard. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien een beetje gek, maar het is de gebruikelijke werkwijze in de internationale samenwerking tussen inlichtingendiensten.

Criteria voor internationale samenwerking

Zo houdt ook de AIVD de eigen bronnen en werkwijze tegenover anderen vertrouwelijk. Wij mogen bij buitenlandse diensten bovendien geen verzoeken indienen die op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) niet zijn toegestaan.

Bij het maken van een afweging of wij met een buitenlandse dienst kunnen samenwerken, schrijft de wet voor dat wij ook moeten kijken naar zijn wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden: wat kan en mag die dienst doen in vergelijking met de AIVD?

Juist omdat bij internationale samenwerking de bron van informatie doorgaans niet bekend is, hechten wij ook grote waarde aan hoe de democratische inbedding van een collega-dienst is geregeld en wat de mensenrechtensituatie is in een land.