Waarom gebruikt de AIVD informatie van buitenlandse diensten, die misschien niet op een nette manier is verkregen?

De inhoud van deze webpagina wordt nog aangepast aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die per 1 mei in werking is getreden.

De AIVD weet doorgaans niet waar verkregen informatie van andere diensten vandaan komt. Buitenlandse diensten die de AIVD informatie geven, zeggen er niet bij op welke manier ze aan die informatie komen. Dat is in de internationale samenwerking tussen inlichtingendiensten over en weer de werkwijze.

Ook de AIVD houdt de eigen bronnen en werkwijze tegenover anderen vertrouwelijk. Dat is de dienst volgens de wet verplicht. Die vertrouwelijkheid is nodig voor de veiligheid van de bronnen en de effectiviteit en informatiepositie van de AIVD in de toekomst. En juist omdat de bron van informatie niet bekend is, hecht de AIVD bij samenwerking grote waarde aan hoe de democratische inbedding van een buitenlandse collegadienst geregeld is.

Het is de AIVD overigens niet toegestaan buitenlandse diensten verzoeken te doen die op grond van de eigen Nederlandse wet (Wiv 2002) niet mogen.