Wat is er zo geheim aan de AIVD?

Niet alles bij de AIVD is geheim. Er wordt een zo groot mogelijke openheid nagestreefd. Voorbeelden daarvan zijn het jaarverslag, onze publicaties en natuurlijk deze website.

Maar niet alle informatie waarover de AIVD beschikt mag naar buiten komen. Dat kan mensen die ons informatie verschaffen zelfs in gevaar brengen. Maar het kan ook te veel prijsgeven over wie of wat de AIVD onderzoekt. De wet verbiedt ons om informatie openbaar te maken. De AIVD en zijn medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.