Wat is er zo geheim aan de AIVD?

Niet alles bij de AIVD is geheim. We proberen zo openlijk mogelijk te zijn. Voorbeelden daarvan zijn het jaarverslag, onze publicaties en natuurlijk deze website.

Geheimhouding soms nodig

Maar niet alle informatie waarover de AIVD beschikt, mag naar buiten komen. Dat kan mensen die ons informatie verschaffen zelfs in gevaar brengen. Maar het kan ook te veel prijsgeven over wie of wat de AIVD onderzoekt. De wet verbiedt ons om informatie openbaar te maken. De AIVD en zijn medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Er is daarbij ook controle op het werk van de AIVD. Het parlement controleert ons in het openbaar en kan vertrouwelijk worden geïnformeerd via de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, waar de grootste partijen in plaatsnemen. Ook de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) houdt toezicht op de uitvoering van ons werk. Zij brengt daar met regelmaat openbare rapporten over uit.