Wat is het verschil tussen gerichte en ongerichte interceptie?

De inhoud van deze webpagina wordt nog aangepast aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die per 1 mei in werking is getreden.

Bij gerichte interceptie luistert de AIVD bijvoorbeeld een specifiek telefoonnummer of IP-adres af.

Bij ongerichte interceptie wordt eerst een grote hoeveelheid telecommunicatie opgevangen, bijvoorbeeld een deel van de telecommunicatie die via een satelliet plaatsvindt. Vervolgens wordt in de opgevangen communicatie met metadata-analyse gekeken of er relevante communicatie voor de AIVD bij zit. Als dat het geval is, en alleen dan, wordt de inhoud van de communicatie bekeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tekst van een e-mail. Aan het bekijken van die inhoud zijn weer strikte voorwaarden verbonden. Meer informatie is te vinden op de pagina over interceptie van telecommunicatieverkeer.