Wat is nationale veiligheid?

De inhoud van deze webpagina wordt nog aangepast aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die per 1 mei in werking is getreden.

Wat onder nationale veiligheid moet worden verstaan staat niet voor eens en altijd vast. Het is een moeilijk begrip. Het omvat alle waarden, regels, wetten die wij in ons land van belang vinden. Het is meestal het best te benaderen door de zaken te schetsen die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

In het jaarverslag van de AIVD staan de onderwerpen genoemd die op dit ogenblik tot bedreigingen van de nationale veiligheid worden gerekend. De nationale veiligheid wordt onder meer geschonden als sprake is van terroristisch geweld, verspreiding van massavernietigingswapens of spionageactiviteiten die gericht zijn tegen de Nederlandse staat.

In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 staat dat de AIVD en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hun taken verrichten in het belang van de nationale veiligheid. De nationale veiligheid heeft betrekking op het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Ook lokale en regionale onderwerpen, zoals lokale anti-democratische partijen, kunnen van invloed zijn op de nationale veiligheid wanneer zij een uitstraling hebben naar het nationale niveau.