Welke middelen staan de AIVD ter beschikking?

De inhoud van deze webpagina wordt nog aangepast aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die per 1 mei in werking is getreden.

De AIVD beschikt over een aantal middelen, ook wel bijzondere bevoegdheden genoemd, die kunnen worden gebruikt om onderzoek te doen naar personen en organisaties. Enkele van deze bevoegdheden zijn: volgen en observeren, de inzet van agenten en het aftappen van telecommunicatie. De AIVD heeft bijvoorbeeld geen aanhoudingsbevoegdheid.

De bevoegdheden van de AIVD zijn alle in de wet geregeld en worden, omdat daarmee een inbreuk wordt gemaakt op de privacy van burgers, alleen ingezet na zorgvuldige afweging. In een aantal gevallen is voor het gebruik van een bijzondere bevoegdheid toestemming nodig van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.