Welke rol speelt de AIVD in het onderzoek naar kandidaat-bewindspersonen?

De inhoud van deze webpagina wordt nog aangepast aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die per 1 mei in werking is getreden.

De AIVD is een van de instanties die betrokken zijn bij de screening van kandidaat-bewindspersonen, naast de Belastingdienst en Justitie.