Werkt de AIVD met spionnen?

De medewerkers van de AIVD kun je moeilijk omschrijven als 'spionnen', zoals dat in boeken en films wordt gedaan. Wij kunnen wel iemand vragen medewerking te verlenen aan een onderzoek, door bijvoorbeeld informatie aan de AIVD te verstrekken waarover hij de beschikking heeft. Zo iemand wordt 'informant' genoemd.

Wij vragen mensen ook wel om mee te werken door bijvoorbeeld lid te worden van een anti-democratische organisatie om inlichtingen te verzamelen voor de AIVD. In dat geval gebruikt de AIVD de term 'agent'. In de regel zijn agenten mensen van buiten de AIVD, die zich gemakkelijk in een bepaald milieu kunnen begeven.

Medewerking vindt altijd plaats op vrijwillige basis.