Werkt de AIVD samen met de MIVD?

De MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) is onze zusterdienst in Nederland. De AIVD maakt onderdeel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar de MIVD valt onder het ministerie van Defensie. De MIVD werkt op vergelijkbare wijze als de AIVD, maar richt zich op militaire onderwerpen.

Samenwerking met MIVD

Omdat er raakvlakken zijn tussen ons en de MIVD, bijvoorbeeld als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens, vindt er voortdurend afstemming plaats over de werkzaamheden. Ook worden wij allebei vertegenwoordigd in de gezamenlijke unit over cyber en sigint: de JSCU.

De MIVD valt net als de AIVD onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).