Wisselt de AIVD gegevens uit met andere diensten, zoals de Amerikaanse NSA?

De AIVD doet geen uitspraken over de vorm van samenwerking met specifieke buitenlandse diensten. De samenwerking tussen de AIVD en buitenlandse diensten wordt ingekaderd door de Wiv 2002. Bij het bepalen van de mate van samenwerking met een buitenlandse dienst kijkt de AIVD naar de democratische inbedding, het respect voor de mensenrechten, de betrouwbaarheid en de professionaliteit van die dienst, en naar het belang van de samenwerking voor de AIVD.

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft meerdere rapporten geschreven over de samenwerking met collega-diensten.