Afkortingenlijst NBV

Op deze pagina staat een overzicht van veelgebruikte afkortingen en termen die geregeld voorkomen in publicaties en op deze webpagina's van het NBV.

Afkorting

Betekenis

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AQUA

Appropriately Qualified Authority

ARG

AQUA Reference Group

BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BSPA Baseline Security Product Assessment

BVA

Beveiligings Ambtenaar

CB

Crypto Beheerder

CC

Common Criteria

CCI

Controlled Cryptographic Items

CCRA

Common Criteria Recognition Arrangement

DACAN

Distribution and ACcounting Agency NATO

DVI

Digital Video Interface

ESA European Space Agency

EU

Europese Unie

EVO Elektronisch Veiligheidsonderzoek
FSC Facility Security Clearance

GD

Goedkeurings Document (onderdeel van de VBV92002)

GSM

Global System for Mobile Communication

IATO

Interim Approval to Operate

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IP

Internet Protocol

ITSEC

IT Security

KVM

Keyboard Video Mouse

MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

NAVO

Noord Atlantische Verdrag Organisatie

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

NBV

Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging

NCS Nationale Cryptostrategie

NCSA

National Communication Security Authority

NCSC Nationaal Cyber Security Centrum
NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NDA

Nationale Distributie Autoriteit

NLNDA

Nederlandse Nationale Distributie Autoriteit

NLNCSA

Netherlands National Communication Security Authority

NSCIB

Nederlandse Schema voor Certificatie op het gebied van IT-Beveiliging

NTA Nationale TEMPEST Autoriteit

OD

Operationele Doctrine (onderdeel van de VBV 92003)

PSC Personnel Security Clearance

ROC

Report Of Cryptomaterial

SECAN

Security Evaluation Agency NATO

SG

Secretaris-Generaal (hoogste ambtenaar bij een departement)

(S)VGA

Super-VGA (Video Graphics Array)

UAVG Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens

USB

Universal Synchronous Bus

VGA

Video Graphics Array

Vir

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid

Vir-bi

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid – Bijzondere Informatie

VBV

Verbinding Beveiliging Voorschrift

WBI

Werkgroep Bijzondere Informatiebeveiliging

ZBO

Zelfstandige Bestuur Organisatie

Meer informatie over het NBV

Ga terug naar de vorige pagina: Bescherming van (digitale) overheidsdiensten.