Fingerprinten certificaten

Het NBV stelt een aantal softwarebeveiligingsproducten beschikbaar voor de Nederlandse Rijksoverheid en haar (keten)partners.

Hieronder volgen de gegevens van het (root)certificaat waarmee de integriteit van een aantal van deze producten geverifieerd kan worden. Het betreffende (root)certificaat zal bij de levering van de betreffende software worden bijgevoegd.

Integriteit software

Met deze gegevens kan de juistheid van het geleverde certificaat worden gecontroleerd. Het is hierbij met name belangrijk dat de vingerafdruk in het certificaat met de hier getoonde vingerafdruk overeenkomt.

Huidig certificaat

 • Serienummer: 00 90 18 2f f8 d3 b2 69 0b
 • CN: NBV Software Integrity Root
 • Geldigheidsperiode: 1 september 2020 – 1 september 2025
 • Vingerafdruk: c8 36 64 a7 3c 20 29 41 89 8b 30 1e 03 4d 68 3d 48 46 b3 ad

Vorig certificaat

 • Serienummer: 2c a1 f7 b4 e9 c3 ff aa
 • CN: NBV Software Integrity Root
 • Geldigheidsperiode: 3 november 2016 – 3 november 2021
 • Vingerafdruk: 1f 79 ce 20 8b 6a 8c 4f a8 2c e6 4e 5d 01 4a 7f a6 ef 11 0a

Software integrity

The NLNCSA provides a number of software security products to the Dutch government and affiliated organisations. Details of the (root)certificate that can be used to validate the integrity of the supplied software are given below. The (root)certificate itself will be provided with the software. With the details below the integrity of the (root)certificate can be checked. It is important that the thumbprint in the certificate matches exactly with the thumbprint provided here.

Current certificate

 • Serial number: 00 90 18 2f f8 d3 b2 69 0b
 • CN: NBV Software Integrity Root
 • Validity period: 1 September 2020 – 1 September 2025
 • Thumbprint: c8 36 64 a7 3c 20 29 41 89 8b 30 1e 03 4d 68 3d 48 46 b3 ad

Previous certificate

 • Serial number: 2c a1 f7 b4 e9 c3 ff aa
 • CN: NBV Software Integrity Root
 • Validity period: 1 September 2020 – 1 September 2025
 • Thumbprint:1f 79 ce 20 8b 6a 8c 4f a8 2c e6 4e 5d 01 4a 7f a6 ef 11 0a