Inzetadviezen

Het NBV verstrekt inzetadviezen voor geƫvalueerde producten.

Een inzetadvies beschrijft hoe een product veilig kan worden gebruikt en beheerd en wat de eventuele restrisico's zijn waarmee men rekening moet houden. Daarnaast kunnen deze adviezen worden gebruikt om gelijksoortige producten van verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken.

Inzetadviezen zijn bedoeld voor ICT-beheerders, ICT-beleidsmedewerkers, proceseigenaren, BVA's en security officers. De gebruikersorganisatie kan op basis van het inzetadvies een beter gefundeerde inschatting maken van mogelijke inzet van het product in het bedrijfsproces.

OpenVPN-NL (Dep. Vertrouwelijk)

Te downloaden van: https://openvpn.fox-it.com

Fingerprints van de publieke sleutels voor OpenVPN-NL, ter verificatie:

Windows sleutel

fox-crypto-win.pem

2015 fingerprint (SHA1 certificaat)
6599 65DC 4189 F2EB 420B BCAE 48E0 6BE0 C51E F3B9

2018 fingerprint (SHA1 certificaat)

4E:0B:50:AB:B6:4C:E3:BE:6E:CA:DE:91:B7:2E:54:EC:BC:16:C8:BC

2018 fingerprint (SHA256 certificaat)

E1:B5:D8:75:97:E2:CE:C3:BA:79:F6:10:55:74:56:D0:4C:36:9F:15:29:DC:CE:D0:76:92:CE:
2B:0D:54:FC:83

2015 fingerprint (SHA256 certificaat)
0456 cab6 4107 209a 470d 4439 09c5 cee5 576f 9000

Linux sleutel

fox-crypto-gpg.asc

2015 fingerprint
6A11 9596 8DDC A349 4E7C 598C 43CF 15D3 54E0 3E30

Inzetadvies OpenVPN-NL versie 1.4