Producten van vroeger

Het NBV is in 1960 ontstaan uit het Code Coördinatie Bureau (CCB), dat in 1945 was opgericht.

In het NBV-archief bevinden zich nog codeboeken van voor de CCB-tijd: woordenlijsten in schoonschrift die gebruikt werden om diplomatieke communicatie (tussen bijvoorbeeld Nederland en haar koloniën) te vercijferen, waarna de vercijferde berichten via een telegraaflijn verstuurd werden.

Buitenlandse mechanische apparaten

Codeboek 1908

In de beginjaren hield het NBV zich vooral bezig met de inzet en distributie van buitenlandse apparatuur om vertrouwelijke communicatie mee te vercijferen, en met het aanmaken van sleutels voor die producten.

Eerst waren dat mechanische producten van met name buitenlandse makelij. Vanaf de jaren ’60 startte de productie van Nederlandse beveiligingsproducten, met name door Philips USFA (later Philips Crypto).

Na de opkomst van de computer werden naast beveiligingsproducten voor verbindingen steeds meer software- en hardwareproducten ontwikkeld voor computerbeveiliging.

De Hagelin

De Hagelin is een volledig mechanische rotormachine van de Zweedse ingenieur Boris Hagelin.

De CSP-1750/1756

De CSP-1750/1756 is een zogenaamde 'call-sign vercijferaar' waarmee je geheim houdt met wie je communiceert.

De KL-7

De KL-7 is een vercijfermachine met 8 rotoren.

Producten van Nederlandse makelij

De TAROLEX

De TAROLEX is een sleutelband-generator, die bij input van een ponsband met willekeurige getallen erop als output een grotere stroom ponsband produceerde met een rij willekeurige getallen, die konden dienen als sleutel voor andere apparatuur.

ECOLEX-2 en -4

De ECOLEX-2 en -4 zijn telex-vercijferaars.

Ecolex 4

SPENDEX

De SPENDEX is een product voor data- en spraakvercijfering ineen.

Soft- en hardwareproducten

Na de opkomst van de computer werden naast beveiligingsproducten voor verbindingen steeds meer software- en hardwareproducten ontwikkeld voor computerbeveiliging.

Inmiddels is een breed scala aan Nederlandse en buitenlandse beveiligingsproducten voor verschillende doeleinden beschikbaar, zie ook het overzicht van goedgekeurde producten.