Nationale Distributie Autoriteit (NDA)

De NDA is verantwoordelijk voor de registratie en distributie van crypto­grafische apparatuur en sleutel­materiaal in Neder­land.

De Nederlandse staatsgeheimen in elektronische vorm worden door middel van crypto­grafische apparatuur en software beveiligd. Het in verkeerde handen raken van die apparatuur of software kan een ernstige bedreiging zijn voor onze staatsveiligheid. Daarnaast heeft Nederland het verdrag van Wassenaar ondertekend over de non-proliferatie van strategische goederen. Ook crypto­grafische producten vallen onder dit verdrag.

Nationaal

Als het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) een crypto-apparaat bij een firma in Noorwegen koopt, dan biedt die firma het apparaat aan bij de Noorse NDA. De Noorse NDA biedt dit apparaat vervolgens aan bij de Nederlandse NDA. Onze NDA zorgt vervolgens voor registratie en distributie naar de Cryptobeheerder (CB) van BZ. De overdracht van het apparaat wordt officieel vastgelegd in een ROC – Report Of Crypto material.

NAVO

Ook binnen de NAVO vervult de NDA een belangrijke rol. De NDA is verantwoordelijk voor de uitwisseling van crypto-apparatuur en sleutels tussen de NAVO en Nederland. Als het ministerie van Defensie bijvoorbeeld NATO sleutelmateriaal nodig heeft, vraagt zij dit aan bij onze NDA, die het vervolgens aanvraagt bij DACAN (Distribution and ACcounting Agency NATO). Bij ontvangst wordt alles vastgelegd in een ROC, en vervolgens worden de sleutels aan­geboden aan de Distributie Autoriteit van het ministerie van Defensie.

CCI–Controlled Cryptographic Items

Een speciale categorie producten zijn de zogenaamde CCI. Dit zijn geen crypto apparaten of sleutel­materiaal, maar wel gevoelige componenten. De gevoeligheid is zo hoog dat het trans­port van dergelijke goederen eveneens gecontroleerd dient te geschieden. Kortom: 'gevoelige onderdelen te behandelen als crypto'. De integriteit van de componenten dient tijdens het transport gewaarborgd te zijn. Omdat dit voor echte crypto-apparatuur ook geldt, wordt daarom gebruik gemaakt van dezelfde procedures en distributiekanalen.

Contactgegevens NDA

U kunt de NDA als volgt bereiken:

Nationale Distributie Autoriteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Telefoon: 079-320.5114
Telefax: 079-320.5238

Het bezoekadres is: Europaweg 4, 2711 AH, te Zoetermeer (routebeschrijving).