Verslag van een gesprek over (bedrijfs)spionage, vergaren metadata, juridische normering en privacy

Op 11 februari 2014 hebben de vaste commissie van Immigratie & Asiel/JBZ Raad, de vaste commissie voor de Binnenlandse zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ), de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en de vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) een gesprek gevoerd ter voorbereiding op een openbare deskundigenbijeenkomst over de technische aspecten van (bedrijfs)spionage, vergaren metadata, juridische normering en privacy.