Afkortingenlijst NBV

Lijst met afkortingen die op de webpagina's van het NBV gebruikt worden.

Afkorting Betekenis

AIVD

Algemene Inlichtingen en Veiligheid Dienst

AQUA

Appropriately Qualified Authority

ARG

AQUA Reference Group

BVA

Beveiligings Ambtenaar

CB

Crypto Beheerder

CC

Common Criteria

CCI

Controlled Cryptographic Items

CCRA

Common Criteria Recognition Arrangement

DACAN

Distribution and ACcounting Agency NATO

DVI

Digital Video Interface

EVO

Elektronisch Veiligheidsonderzoek

EU

Europese Unie

GD

Goedkeurings Document (onderdeel van de VBV92002)

GSM

Global System for Mobile Communication

IATO

Interim Approval to Operate

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IP

Internet Protocol

ITSEC

IT Security

KVM

Keyboard Video Mouse

NAVO

Noord Atlantische Verdrag Organisatie

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

NBV

Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging

NCSA

National Communication Security Authority

NDA

Nationale Distributie Autoriteit

NLNDA

Nederlandse Nationale Distributie Autoriteit

NLNCSA

Netherlands National Communication Security Authority

NSCIB

Nederlandse Schema voor Certificatie op het gebied van IT-Beveiliging

OD

Operationele Doctrine (onderdeel van de VBV 92003)

ROC

Report Of Cryptomaterial

SECAN

Security Evaluation Agency NATO

SG

Secretaris-Generaal (hoogste ambtenaar binnen een departement)

(S)VGA

Super-VGA (Video Graphics Array)

USB

Universal Synchronous Bus

VGA

Video Graphics Array

Vir

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid

Vir-bi

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid – Bijzondere Informatie

Vir-gi

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid – Gerubriceerde Informatie

VBV

Verbinding Beveiliging Voorschrift

WBI

Werkgroep Bijzondere Informatiebeveiliging

WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens

ZBO

Zelfstandige Bestuur Organisatie