Werkgebied NBV

Eén van de belangrijkste taken van het NBV is het evalueren van informatiebeveiligingsproducten voor de bescherming van gerubriceerde informatie. Om deze evaluaties goed uit te kunnen voeren is diepgaande expertise nodig met betrekking tot informatiebeveiliging.

Het NBV valt als onderdeel van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De taken van het NBV komen voor een groot deel voort uit het Vir-bi.

Groot maatschappelijk belang

Er zijn - behalve het domein van gerubriceerde informatie - nog andere aandachtsgebieden binnen de overheid waar de specialistische kennis van het NBV ingezet kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen die een groot maatschappelijk belang hebben, zoals privacygevoelige onderwerpen of onderwerpen die vitale delen van de Nederlandse infrastructuur raken. Voorbeelden hiervan zijn het werk dat het NBV heeft uitgevoerd voor de nieuwe Rijkspas en het beantwoorden van vragen rondom de beveiliging van stemcomputers.

Rijksoverheid: specifieke opdrachten vanuit één of meerdere ministeries, of rijksbrede projecten

De expertise van het NBV kan ingezet worden voor de gehele rijksoverheid. Dit kunnen specifieke opdrachten zijn vanuit één of meerdere ministeries, of rijksbrede projecten.

De rijksoverheid kan bij het NBV terecht met vragen over software, hardware, cryptografie, netwerk(architecturen) en TEMPEST binnen informatiebeveiligingsvraagstukken. Het NBV kan hulp bieden bij het ontwerpen van een hoogwaardige veilige ICT-infrastructuur, inclusief het in kaart brengen van eventuele restrisico’s. Ook voor vragen over de inzet van informatiebeveiligingsproducten die door het NBV geëvalueerd zijn kunt u bij het NBV terecht. Bestaande gebruikers van deze producten kunnen hier terecht voor sleutelmateriaal voor deze producten.