Informatiebeveiliging

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV)

Het NBV ondersteunt de Rijksoverheid bij de beveiliging van bijzondere informatie, zoals staatsgeheimen. Met kennis en expertise van voornamelijk de technische maatregelen in de informatiebeveiliging, helpt het NBV zijn klanten om bijzondere informatie zoals staatsgeheimen te beschermen.

Missie

Het NBV draagt bij aan de missie van de AIVD door handelingsperspectief te bieden waar ICT-beveiliging voor nationale veiligheid van belang is. Daarnaast houdt het NBV binnen Nederland toezicht op de bescherming van gerubriceerde NAVO- en EU-informatie.

Evalueren en ontwikkelen van veiligheidsproducten

Voor het beschermen van gevoelige informatie zijn technische beveiligingsproducten nodig. Het NBV evalueert en ontwikkelt beveiligingsproducten, en geeft adviezen over de inzet ervan aan potentiële gebruikers en organisaties.

Voor het gebruik van beveiligingsproducten is vaak sleutelmateriaal nodig. Het NBV verzorgt het genereren en de verspreiding van hoogwaardig sleutelmateriaal voor verschillende cryptografische apparatuur.

Registratie en distributie van cryptografische apparatuur

Het in verkeerde handen raken van de cryptografische apparatuur waarmee Nederlandse staatgeheimen beveiligd worden, of van de sleutels die hiervoor gebruikt worden, is een ernstige bedreiging voor de staatsveiligheid. Om die reden wordt crypto­grafische apparatuur en sleutelmateriaal in Neder­land door één verantwoordelijke partij geregistreerd en ge­dis­tri­bueerd. Deze Nationale Distributie Autoriteit (NDA) is onderdeel van het NBV.

Naast bovenstaande taken, die direct gelinkt zijn aan beveiligingsproducten, zet het NBV zijn kennis en expertise in op de volgende taken:

  • het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
  • het beleidsmatig adviseren over informatiebeveiliging op nationaal en internationaal niveau;
  • het opstellen van beleid en regelgeving rond informatiebeveiliging in zowel nationale als internationale fora.

Door deze internationale beleidstaak werkt het NBV mee aan de beveiliging van gevoelige EU- en NAVO-informatie, en aan ontwikkelingen op het gebied van Common Criteria-evaluaties.

EMSEC (Tempest)

Het nationale tempestbeleid is vastgelegd in het Beleidsadvies Compromitterende Straling VBV 32000 (B), versie 1.0 d.d. 6 november 2006.

Het NATO-beleid verwijst naar de volgende SECAN Doctrine and Information Publications (SDIPs):

  • NATO Tempest Requirements and Evaluation Procedures SDIP-27/1, December 2009 NATO Zoning Procedures SDIP28/1, December 2009 Facility Design Criteria and Installation of Equipment for the Processing of Classified Information SDIP-29/1, January 2011 TEMPEST Vendor Qualification and Control SDIP-55, June 2010

Het EU-beleid verwijst naar de volgende documenten:

  • Tech-P-04 TEMPEST Basic Principles, version 1.0, 2 December 2008 Tech-p-04-01 Selection and Installation of Tempest Equipment, version 2.0, 30 January 2009 Tech-p-04-02 Tempest Zoning Procedures, version 2.0, 31 August 2009 IASG 4-04 Accreditation of EU Tempest Companies, version 1.0, 31 August 2010

Als Nationale Tempestautoriteit (NTA) kan het NBV bij bedrijven die tempestapparatuur produceren op verzoek van deze bedrijven vaststellen of deze over de vereiste middelen en competentie beschikken om tempestevaluaties conform de vigerende regelgeving uit te kunnen voeren. Hiertoe worden deze bedrijven periodiek door het NBV bezocht voor het uitvoeren van inspecties. Nadat is vastgesteld dat de juiste middelen aanwezig zijn wordt dit met een 'statement' bevestigd. Is bovendien de competentie tot het uitvoeren van een bepaalde verrichting vastgesteld dan wordt dit vastgelegd in een erkenning. In een schriftelijke verklaring worden de aard van de erkenning en de looptijd ervan vastgelegd.

Bedrijven die over een door het NBV uitgesproken erkenning beschikken kunnen hun producten voorzien van via het NBV verkrijgbare anti-tamperzegels en Tempestidentificatiezegels die zijn voorzien van het rijkslogo.

Erkenningen:

  • Het NBV erkent het Logistiek Centrum Woensdrecht, locatie Dongen als organisatie die competent is voor de uitvoering van tempestmetingen conform de NATO-norm SDIP-27. Deze erkenning is geldig tot 18 maart 2014.
  • Het NBV erkent het Marinebedrijf te Den Helder als organisatie die competent is voor de uitvoering van tempestmetingen conform de NATO-norm SDIP-27. Deze erkenning is geldig tot 27 augustus 2016.

Statements:

Contactgegevens

U kunt het NBV als volgt bereiken:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling NBV
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Telefoon: 079-3205050
Telefax: 070-3200733

Het bezoekadres is: Europaweg 4, 2711 AH, te Zoetermeer (routebeschrijving)