Cybersecuritybeeld: digitale spionage en cybercriminaliteit grootste dreigingen

Digitale spionage en cybercriminaliteit blijven de grootste dreigingen voor overheid en bedrijfsleven. De potentiële impact van incidenten is almaar groter vanwege de toenemende afhankelijkheid van ICT door ontwikkelingen als hyperconnectiviteit, cloudcomputing en de mate waarin internet wordt ingezet. Daardoor neemt de mogelijkheid van verstoring van de vitale infrastructuur en het risico op maatschappelijke ontwrichting ook toe.

Dat komt naar voren in het derde Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN-3) dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op hoofdlijnen zijn er ten opzichte van het voorgaande Cybersecuritybeeld Nederland geen grote verschuivingen in dreigingen waarneembaar. Van de (heimelijke) activiteiten van staten en beroepscriminelen gaan nog steeds de grootste dreigingen uit. Voor overheden richt de dreiging zich met name op de vertrouwelijkheid van informatie (met name spionage) en de continuïteit van dienstverlening.

Het Cybersecuritybeeld Nederland is opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum. Aan de totstandkoming is bijgedragen door een grote diversiteit aan spelers binnen de ICT-community waaronder partijen uit de publieke en private sectoren, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. De AIVD heeft vanuit zijn eigen expertise een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het CSBN-3.

Lees hier het persbericht van het NCSC.