NBV Kerstpuzzel 2014

Ieder jaar publiceert de AIVD de NBV Kerstpuzzel. De puzzel bestaat dit jaar uit 20 opgaven.

De inzendtermijn liep af op 20 januari 2015.

Systematisch en logisch denken stimuleren

De NBV Kerstpuzzel is al jarenlang een traditie binnen de AIVD om systematisch en logisch denken te stimuleren. Sinds de editie van 2011 wordt de puzzel ook via onze website verspreid, naar aanleiding van de enthousiaste reacties vanuit onder andere universiteiten, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren.

Wiskundige of cryptologische achtergrond niet nodig

De puzzel bestaat uit een aantal opgaven die onafhankelijk van elkaar op te lossen zijn. Goede antwoorden leveren punten op. Voor het oplossen van de meeste opgaven is een wiskundige of cryptologische achtergrond niet nodig. Creativiteit, puzzel- en doorzettingsvermogen zijn hiervoor veel belangrijker.

Inzenders ontvangen na afloop van de wedstrijd de juiste antwoorden.

Errata

Er zijn twee foutjes geslopen in de opgaven. Het betreft opgave 9a en opgave 15.

Opgave 9a:

4, 5, 7, 5, 4, 7, 4, 5, 5, 7, 4, 4, 4, 8, 5, 4, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 4, 6?

Het vetgedrukte getal is gewijzigd ten opzichte van de opgave in de pdf.

Opgave 15 (v):

43825536

Hierbij was het nummer van de opgave per ongeluk achter de cijferreeks terecht gekomen.