Inlichtingen over het buitenland in AIVD-jaarverslag 2017

Nederland heeft zitting in diverse internationale bondgenootschappen, zoals de NAVO en de EU. In 2018 komt daar het lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de VN bij. Instituties waarbij het van belang is dat de Nederlandse regering goed geïnformeerd over geopolitieke ontwikkelingen aan tafel zit.

Ware intenties en dubbele agenda's

De AIVD heeft de taak en de bevoegdheden om onderzoek te verrichten naar de ware intenties en de dubbele agenda’s van andere landen en de regering daarover te informeren.

Met het onderzoek naar andere landen vergaart de AIVD zogeheten politieke inlichtingen. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten biedt geen ruimte om open te zijn over welke landen en onderwerpen wij in dat kader precies onderzoeken. Vanuit de taak om politieke inlichtingen over andere landen te verzamelen heeft de AIVD meer dan 200 inlichtingenrapporten en analyses opgesteld voor diverse afnemers, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarbij zijn vrijwel alle geschetste ontwikkelingen in de wereld ook van belang voor onze eigen veiligheidssituatie. Het gegeven dat (politieke) ontwikkelingen elders van invloed zijn op de veiligheid hier, onderstreept het belang van de gecombineerde inlichtingen- en veiligheidsdienst die wij als AIVD zijn.

Heimelijke intenties

De regering van een bepaald land kan bijvoorbeeld heimelijke intenties hebben om zijn economische positie te versterken door in ons land bij bedrijven digitaal blauwdrukken te stelen.

Dit raakt dan zowel aan onze politieke inlichtingentaak, het achterhalen van de ware intenties van een ander land, als aan de veiligheidstaak, het voorkomen van economische cyberspionage-aanvallen.

Als wij achterhalen wat de werkelijke bedoelingen van een regering zijn ten aanzien van zijn programma voor chemische wapens, kunnen wij ook concluderen welke sectoren in ons land in het vizier komen van zo’n land voor de verwerving van goederen voor de productie van dat soort wapens. Daarop kunnen wij deze bedrijven en organisaties informeren.