Wat is het verschil tussen en inlichtingendienst en een veiligheidsdienst?

In de meeste landen zijn de inlichtingendienst en de veiligheidsdienst twee aparte organisaties. Hoewel een internationaal aanvaarde definitie lastig is om te geven, wordt wel gezegd dat veiligheidsdiensten defensief zijn ingesteld en de taak hebben bedreigingen voor de veiligheid in het binnenland tijdig te onderkennen.

Inlichtingendiensten zijn offensiever

Inlichtingendiensten zijn daarentegen doorgaans offensiever ingesteld en onderzoeken ontwikkelingen in en over het buitenland die van belang (kunnen) zijn voor de nationale veiligheid. Vaak bedoeld om de regering te kunnen informeren over intenties van andere staten.

De AIVD is een gecombineerde inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Bekijk ook de antwoorden op andere vragen over onze rechten en plichten.