Contactformulier voor vragen over inzageverzoeken

Dit formulier kunt u gebruiken als u een vraag heeft over een aanvraag tot kennisneming van gegevens. 

Contactformulier inzageverzoeken

Disclaimer: dit formulier is alleen bedoeld voor vragen over aanvragen tot kennisneming van gegevens. Voor andere meldingen en vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de AIVD