Contactformulier voor vragen over inzageverzoeken

Dit formulier kunt u gebruiken als u een vraag heeft over een aanvraag tot kennisneming van gegevens. 

Contactformulier inzageverzoeken

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de AIVD. Contactformuliergegevens worden binnen de wettelijke verwijderingstermijn vernietigd. Lees meer op aivd.nl/privacy

Disclaimer: dit formulier is alleen bedoeld voor vragen over aanvragen tot kennisneming van gegevens/inzageverzoeken.  Andersoortige vragen of meldingen via dit formulier nemen wij niet in behandeling. Als u een andere vraag heeft of ons iets wilt melden, kunt u telefonisch contact opnemen met de AIVD

Ga terug naar Inzageverzoeken.