Inzageverzoeken in het AIVD-jaarverslag 2017

De AIVD ontvangt jaarlijks aanvragen tot kennisneming van informatie, ook wel inzageverzoeken genoemd.

Aanvragen tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken) per soort.
Ingediend Afgehandeld Gehonoreerd
Gegevens over eigen persoon 95 95 24
Gegevens over overleden familielid 19 18 10
Gegevens over derden 13 10 1
Gegevens over bestuurlijke aangelegenheden 185 213 25
Totaal 312 336 60
Bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures met betrekking tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken).
Afgehandeld Ongegrond Gegrond Niet-ontvankelijk Ingetrokken
Bezwaar 105 105 - - -
Beroep 90 7 - 83 -
Hoger beroep 10 5 4 1 -