Inzageverzoeken in het AIVD-jaarverslag 2016

Aantal aanvragen tot kennisneming van informatie (inzageverzoeken) en het aantal bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures uit 2016.

Aanvragen tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken) per soort.
Ingediend Afgehandeld Gehonoreerd
Gegevens over eigen persoon 81 82 27
Gegevens over overleden familielid 12 19 12
Gegevens over derden 1 3 -
Gegevens over bestuurlijke aangelegenheden 145 152 33
Totaal 239 256 72
Bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures met betrekking tot kennisneming van informatie aanwezig bij de AIVD (inzageverzoeken).
Afgehandeld Ongegrond Gegrond Niet-ontvankelijk Ingetrokken
Bezwaar 24 20 4 - -
Beroep 7 - 3 4 -
Hoger beroep 3 - 3 - -