Overzicht gepubliceerde inzageverzoeken

Op deze pagina krijgt u een inkijkje in de archieven van de AIVD. We plaatsen hier documenten die zijn verstrekt naar aanleiding van een inzageverzoek over een bepaald onderwerp. 

Welke informatie kan worden vrijgegeven?

Er wordt alleen informatie vrijgegeven als het onderwerp zich leent tot (gedeeltelijke) vrijgave van gegevens.

De AIVD mag geen informatie verstrekken over een specifiek onderwerp als de gegevens:

  • nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek;
  • bronnen of werkwijzen prijsgeven;
  • persoonsgegevens van anderen prijsgeven.

Hoe kunt u zelf een inzageverzoek indienen?

U kunt bij de AIVD gegevens opvragen over een bepaald onderwerp, over uzelf of over een overleden naast familielid.

Gegevens opvragen over een specifiek onderwerp.

Gegevens opvragen over uzelf of een overleden naast familielid.

Bewaartermijn voor inzageverzoeken

De documenten op deze pagina staan hier maar een beperkte periode. Ze zijn afkomstig uit verstrekte inzagedossiers. Verstrekte inzagedossiers hebben een eigen bewaartermijn. Daarna moeten de dossiers worden vernietigd. De bewaartermijn kan afwijken van de bewaartermijn die geldt voor de oorspronkelijke documenten.

Voor de oorspronkelijke documenten geldt dat zij mogelijk nog bewaard moeten worden, al vernietigd kunnen zijn, of inmiddels zijn overgedragen aan het Nationaal Archief.

Deze termijnen zijn terug te vinden in de vastgestelde selectielijst (Staatscourant nr. 20699, 25 april 2016).

Ga terug naar Inzageverzoeken.