Overzicht gepubliceerde inzageverzoeken

Op deze pagina krijgt u een inkijkje in de archieven van de AIVD. We plaatsen hier documenten die zijn verstrekt naar aanleiding van een inzageverzoek over een bepaald onderwerp. 

Welke informatie kan worden vrijgegeven?

Er wordt alleen informatie vrijgegeven als het onderwerp zich leent tot (gedeeltelijke) vrijgave van gegevens.

De AIVD mag geen informatie verstrekken over een specifiek onderwerp als de gegevens:

  • nog van belang zijn voor enig lopend onderzoek;
  • bronnen of werkwijzen prijsgeven;
  • persoonsgegevens van anderen prijsgeven.

Hoe kunt u zelf een inzageverzoek indienen?

U kunt bij de AIVD gegevens opvragen over een bepaald onderwerp, over uzelf of over een overleden naast familielid.

Gegevens opvragen over een specifiek onderwerp.

Gegevens opvragen over uzelf of een overleden naast familielid.