Verzendformulier voor aanvragen inzage gegevens

Formulier om de aanvragen tot kennisneming van persoonsgegevens en gegevens over specifieke onderwerpen digitaal te versturen naar de AIVD. 

Aanvraagformulieren

Het verzendformulier op deze pagina kunt u gebruiken om uw ingevulde aanvraagformulier, met andere bijlagen, digitaal te versturen. Het kan daarbij gaan om:

Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de AIVD.

Verzendformulier voor aanvraag kennisneming gegevens

Via uw e-mailadres kunnen wij de ontvangst van uw aanvraag bevestigen.

Mocht de AIVD nog vragen hebben over uw aanvraag, dan kunnen wij telefonisch contact met u opnemen.

Stuurt u uw ondertekende aanvraag als bijlage (scan of foto) mee met dit formulier, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Disclaimer

Dit formulier is alleen bedoeld voor aanvragen tot kennisneming van gegevens. Andere verzoeken of meldingen worden niet in behandeling genomen. Wilt u de AIVD iets melden, kijk dan op de contactpagina

Ga terug naar Inzageverzoeken.