Jaarverslag BVD 1998

In het jaarverslag 1998 van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) staat beschreven op welke gebieden de BVD in het afgelopen jaar actief is geweest. Alleen de gegevens die betrekking hebben op operationele aangelegenheden worden niet vermeld; deze informatie wordt uitsluitend aan de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten verstrekt.

Zo'n tien jaar na het verdwijnen van het `ijzeren gordijn', moet geconstateerd worden dat de samenleving niet minder kwetsbaar is geworden. Wel is het dreigingsbeeld drastisch veranderd. Zo houdt de BVD zich tegenwoordig met zeer uiteenlopende zaken bezig, onder meer met gewelddadige politieke en fundamentalistische groeperingen en activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten, beveiliging van internationale gerechtshoven, criminele organisaties uit binnen- en buitenland, mensensmokkel en voetbalvandalisme. Daarnaast verricht de BVD in toenemende mate veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties. Vanwege deze toename is in 1998 besloten tot een personeelsuitbreiding.