Jaarverslag CIVD 2014 naar de Kamer

De Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heeft haar jaarverslag over 2014 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Deze commissie houdt parlementair toezicht op het vertrouwelijke deel van het werk van de AIVD (en MIVD).

De leden van de commissie worden periodiek geïnformeerd over de stand van zaken in operationele onderzoeken van de AIVD en krijgen inzicht in bijvoorbeeld het geheime deel van het jaarverslag.

Over de inhoud van de vergaderingen van de CIVD kan, vanwege het staatsgeheime karakter, beperkt informatie worden gedeeld. Wel staat in het jaarverslag dat de commissie vorig jaar 18 keer bij elkaar is gekomen en staat er een korte toelichting op de onderwerpen die besproken zijn.

Lees meer over de controle op de AIVD.