Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie

Het 'Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie' geeft regels voor de beveiliging van bijzondere informatie bij de rijksdienst.

Deze regels strekken er toe het aantal personen dat met bijzondere informatie in aanraking komt zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast is het van belang dat zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen bij kennisname door niet gerechtigden (compromittering).